OneTouch Software

OneTouch Software

Miễn phí
Tiểu đường Management Software để kiểm soát của tiểu đường trong tay anh
Người dùng đánh giá
3.8  (31 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.7
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
TẢI VỀ Miễn phí  
OneTouch® Diabetes Management Software để kiểm soát của tiểu đường trong tay anh.
Cái gì chương trình này vậy:
Giúp anh nhanh nhận dạng trends ở trong máu của cậu glucose cấp
Giúp để nhận diện bữa ăn liên quan đến các mô hình
Giúp dễ dàng nhận ra cao quý và máu glucose cấp.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: